Rekisteriseloste


1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 26.6.2017

1.1. Rekisterinpitäjä
Savon Golftiimi Oy
Porrassalmenkatu 50
50100 Mikkeli

1.2. Rekisteriasioista vastaava
Savon Golftiimi Oy
y-tunnus: 2233588-0-0
Porrassalmenkatu 50
50100 Mikkeli

1.3. Rekisterin nimi
Savon Golftiimin Asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Savon Golftiimi Oy:n rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään
asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi,
markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa
verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen
luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Savon Golftiimi Oy:n rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän
järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten
keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin
pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt
rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa
ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan
henkilöön tiedon korjaamiseksi.